İlkelerimiz

Başlıksız-1

İnsani Yaklaşım Prensibi
Çalışmalarımızı yönlendiren temel ilkemizin başında İnsani Yaklaşım gelmektedir. MSYD İnsani Yaklaşım politikası kapsamında, insanın insan olmaktan dolayı sahip olduğu onurlu yaşam hakkını sürdürmesi için en üst seviyede çalışma yürütmeye odaklanmıştır.

Saygı ve Ayrım Gözetmeme
MSYD krizden etkilenmiş birey ve toplumların evrensel insan hakları normları, sözleşmeleri ve yasalarda onlara sunulan koruma haklarını kullanmalarını sağlamak için ayrım gözetmeyen bir politikaya sahiptir. Her bireyin doğuştan eşit haklar ve özgür olduğu ilkesini benimsemekteyiz.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık
MSYD kendi görev tanımlaması temelinde siyasi aktörlerden bağımsız ve tarafsız bir çalışma yürütmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası alanda insani yardım çalışmalarına öncelik veren MSYD çatışan taraflara yönelik de bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini benimsemiştir.

Hesap verilebilirlik ve Şeffaflık
MSYD çalışmalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Hem MSYD ekibi ve yararlanıcılar hem de partnerler, ortaklar ve destek alınan kesimlere karşı şeffaflık ve hesap verilebilirlik en önemli ilke olarak benimsenmiştir.