Vizyonumuz

Vizyonumuz

Derneğimiz, “doğal ve/veya insan kaynaklı afetlerden etkilenen mülteciler ve ilgili kişiler için “iyiliği paylaşın” sloganıyla hayatlar inşa etmeye başlayarak herkes için onurlu ve eşit bir yaşamı tesis etme vizyonuna sahiptir. MSYD, etkilenen nüfusla birlikte, alanda dayanışma kavramının önemini kabul eder, korur, geliştirir ve temsil eder, ve etkilenen nüfus gruplarıyla dayanışma kavramının tüm çağrışımları arasında örülen her türlü pratiğin özgün değerini her zaman yansıtmaya kararlıdır. MSYD ayrıca, belirli pozisyonlarda bulunan kız çocukları, kadınları ve engellileri dışlamaya yönelik yerel, ulusal ve küresel düzeydeki mevcut ve muhtemel eğilimleri yakinen takip etmektedir. Bu nüfus gruplarının karşılanmamış ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetlerde önleyici, duyarlı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı yöntemlere stratejik önem atfetmektedir.

Misyonumuz

Misyonumuz

Derneğimiz, kurumsal yapısını mültecilerin ve ilgili kişilerin ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte donatma, hizmet ettiğimiz grupların ihtiyaçlarının belirlenmesindeki tüm aşamalarda pro-aktif rol oynama, entegre ve bileşik proje yaklaşımları geliştirme ve insnaî yardım projeleri uygulama, hizmet ettiğimiz toplumlardan gelen geri dönütleri değerlendirme ve kurumsal işleyiş ve hizmet sunma tarzında önemli bir içtepi olarak işlevselleştirme misyonuna sahiptir. İşbu çerçevede, ayrımcılık yapmama, şeffaflık, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri, ulusal mevzuat ve uluslararası insanî yardım standartları bağlamında MSYD’nin kuruluş ilkeleri olarak benimsenir. Bu genel bağlamda, kriz gelişmelerinin hemen akabinde hedef grupların acil ve öncelikli temel ihtiyaçlarını karşılamak için acil durum eylem planları çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi, sonrasında yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmaları ekseninde özel ve özellikli ihtiyaçları gidermek üzere projelerin uygulanması planlanır.

 

MSYD, kurumsal bünyesindeki teknik uzmanlığını ve insanî yardım alanındaki önemli birikimini proje uygulamalarının her katmanına yansıtmaya önem gösterir. MSYD, bir ilke ve değer olarak, farklı toplumsal gruplar (kız çocukları, kadın, gençler, yetişkinler, engelli kişiler vb.) için kalıcı çözümler üretir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, potansiyel ve alternatif hizmet yaklaşımlarını geliştirmek için stratejik planlarını ve programa özel faaliyetlerini belirler.

Biz Kimiz?

 

MSYD, bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan bir insani yardım kuruluşudur. MSYD uluslararası insani yardım gizlilik standartları çerçevesinde ayrım gözetmeme, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda sürdürmektedir. MSYD ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı aktiviteler ve acil destek çalışmalarıyla krizden etkilenen birey ve toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır. MSYD düzenli olarak krizden etkilenmiş kesimlerin durumlarını analiz eden saha çalışmaları ve raporlar yayınlayarak ilgili kuruşların dikkatini krize bölgelerine yöneltmektedir. MSYD krizden etkilenmiş birey ve kesimlere ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve tarafsızlık prensipleri çerçevesinde doğrudan ve hızlı bir şekilde yardım etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

İlkelerimiz

İnsani Yaklaşım Prensibi

Çalışmalarımızı yönlendiren temel ilkemizin başında İnsani Yaklaşım gelmektedir. MSYD İnsani Yaklaşım politikası kapsamında, insanın insan olmaktan dolayı sahip olduğu onurlu yaşam hakkını sürdürmesi için en üst seviyede çalışma yürütmeye odaklanmıştır.

Saygı ve Ayrım Gözetmeme

MSYD krizden etkilenmiş birey ve toplumların evrensel insan hakları normları, sözleşmeleri ve yasalarda onlara sunulan koruma haklarını kullanmalarını sağlamak için ayrım gözetmeyen bir politikaya sahiptir. Her bireyin doğuştan eşit haklar ve özgür olduğu ilkesini benimsemekteyiz.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık

MSYD kendi görev tanımlaması temelinde siyasi aktörlerden bağımsız ve tarafsız bir çalışma yürütmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası alanda insani yardım çalışmalarına öncelik veren MSYD çatışan taraflara yönelik de bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini benimsemiştir.

Hesap verilebilirlik ve Şeffaflık

MSYD çalışmalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Hem MSYD ekibi ve yararlanıcılar hem de partnerler, ortaklar ve destek alınan kesimlere karşı şeffaflık ve hesap verilebilirlik en önemli ilke olarak benimsenmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

MSYD olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin insani yardım çalışmalarımızın merkezi olduğunu taahhüt ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak için, kadınların ve erkeklerin, kız ve oğlan çocukların ihtiyaçları ve öncelikleri için etkili tanımlama ve çözüm mekanizmaları aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği programlamasını sağlıyoruz. Bu bağlamda, kadın ve kız çocuklarının katılımını teşvik ederek ve programlarımızda toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleyici ve duyarlı faaliyetlere yer vererek, operasyonlarımızda toplumsal cinsiyeti ana-akımlaştırmaya önem veriyoruz.