Gönüllümüz Olun

MSYD Gönüllüleri

 
 
‘Birlikte Bütünüz’
MSYD, herhangi bir çatışma ve/ya doğal afet durumundan mağdur kalmış kişilerin ve dezavantajlı tüm kesimlerin dünyalarına güzel dokunuşlar yaparak bu kişilerin hayatını anlamlı hale getirmek için yardımlarına koşan ve her türlü ihtiyaçlarını gidermek amacı ile seferber olup tamamen tarafsız bir şekilde bu işe baş koymuş kar amacı gütmeyen insani bir yardım kuruluşudur. Tüm bu çalışmaları siz değerli MSYD gönüllülerimiz sayesinde daha etkin hale getirmek istemekteyiz. Bizden yardım bekleyen kişilerin dili, dini, rengi, cinsiyeti ve cinsel tercihlerine bakılmaksızın el birliği ile seferber olmak bizim temel amacımızdır. Unutmamak gerekir ki yeryüzünde hiçbir insan evini, işini, okulunu,çevresini, hatta belki ailesini bile bırakmak zorunda kalıp, başka ülkeye göç etmek veya göç etmeye mecbur bırakılmak istemez. MSYD olarak, tam da bu noktada bizler devreye giriyoruz; çünkü biliyoruz ki bir insanın bile hayatına anlam katmak ve güzelleştirmek, dünyayı daha güzel ve anlamlı hale getirecektir. Temel ilkelerimiz olan İnsani Yaklaşım Prensibi , Saygı ve ayrım gözetmeme, Bağımsızlık ve Tarafsızlık ve Hesap verilebilirlik ve Şeffaflık ile tüm çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Gönüllü kimdir?
Hiç bir çıkar amacı olmaksızın, kişinin kendi hür iradesi ile MSYD çerçevesinde başta kadın ve çocuk olmak üzere savaşta zarar görmüş tüm mağdurlara yardım etmek için zaman ve emek harcayan kişidir. Siz değerli gönüllülerimiz çalışmalarımızı daha etkili bir şekilde yürütmek ve yaygınlaştırmak adına en önemli paydaşlarımızı oluşturmaktasınız.
Gönüllülük nedir?
Kuruluşumuza tamamen kendi özgür iradesi ile başvurmuş kişilerin, MSYD çatısı altında belirlenmiş görev tanımları ve uluslararası standartlar ekseninde mağdur kişi ve kesimlere yönelik içerisine girdikleri detaylı çalışma sürecine gönüllülük denir. Gönüllü olmak isteyen kişiler, yardıma muhtaç kişilere tarafsızlık çerçevesinde yaklaşmaktadırlar. Siz de MSYD gönüllüsü olmak isterseniz, aşağıdaki bilgileri doldurabilirsiniz.
The field you want to work with MSYD-ASRA
Appropriate duration to join MSYD-ASRA Please specify as a duration Ex: 01.05.2019-30.05.2019