İnsani Yaklaşım Prensibi

Saygı ve Ayrım Gözetmeme

Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Hesap verilebilirlik ve Şeffaflık

Çalışmalarımızı yönlendiren temel ilkemizin başında İnsani Yaklaşım gelmektedir. MSYD İnsani Yaklaşım politikası kapsamında, insanın insan olmaktan dolayı sahip olduğu onurlu yaşam hakkını sürdürmesi için en üst seviyede çalışma yürütmeye odaklanmıştır.
MSYD krizden etkilenmiş birey ve toplumların evrensel insan hakları normları, sözleşmeleri ve yasalarda onlara sunulan koruma haklarını kullanmalarını sağlamak için ayrım gözetmeyen bir politikaya sahiptir. Her bireyin doğuştan eşit haklar ve özgür olduğu ilkesini benimsemekteyiz.
MSYD kendi görev tanımlaması temelinde siyasi aktörlerden bağımsız ve tarafsız bir çalışma yürütmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası alanda insani yardım çalışmalarına öncelik veren MSYD çatışan taraflara yönelik de bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini benimsemiştir.
MSYD çalışmalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Hem MSYD ekibi ve yararlanıcılar hem de partnerler, ortaklar ve destek alınan kesimlere karşı şeffaflık ve hesap verilebilirlik en önemli ilke olarak benimsenmiştir.