Staj Başvurusu

MSYD ülkemizde ve bölgemizde her geçen gün önemi artan insani yardım çalışmaları konularında tecrübe kazanmak isteyen lisans, lisansüstü öğrencilerine ve ilgili kesimlere yarım ya da tam zamanlı staj imkanı tanımaktadır.

MSYD Türkiye’nin insani çalışmalar konusundaki yetişmiş insan gücü kapasitesinin artırılması bağlamında başlattığı staj imkanı sayesinde, staja hak kazanan bireylerin, hem teorik hem de pratik düzeyde insani çalışmaların içinde yer almasına imkan tanıyacaktır. Böylelikle stajyerlerin insani çalışmalar konusunda bilgi, beceri ve tecrübelerini artırmalarına katkı sağlanacaktır.

MSYD’nin başlatmış olduğu Staj Programı ücretsiz gönüllülük esasına dayanır. Staja bağlı geçim ve yol masrafları başvuru sahibi tarafından veya başvuruyu destekleyen kurum/kuruluşlar tarafından karşılanır. MSYD stajyerlerden ücret talep etmemektedir. Ayrıca stajyerlere herhangi bir ücret ödemesi de gerçekleştirilmez. MSYD, staj sırasında oluşan bir hastalık veya kaza sonucu ortaya çıkabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Staj süresi ve kapsamı, MSYD tarafından stajyerin çalışmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu kapsamda MSYD kısa ve uzun dönemli staj programları önermektedir. Asgari 25 iş günü stajını MSYD’nin başarı standartlarına göre dolduran stajyerlere “MSYD Staj Programı Başarı Sertifikası” verilecektir.

MSYD Staj Programına kabul için öncelik kriterler;

  • Öğrencinin insani çalışmalar konusundaki ilgisi, varsa tecrübesi ve derslerdeki başarı düzeyi. Genel not ortalamasını gösteren transkriptin taranmış hali başvuru sırasında e-posta üzerinden gönderilmelidir.
  • Öğrencinin staj yapmasındaki niyet ve motivasyon mektubu. Başvuru mektubunda adayın aynı zamanda staj yapmak istediği tarihleri de belirtmesi zorunludur.
  • Asgari 2 referans
  • Yabancı dillere hakimiyet

Stajla ilgili sormak istediğiniz sorular ve daha detaylı bilgi için internship@msyd.org adresinde e-posta gönderebilirsiniz.