Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta MSYD Özel Paneli düzenlendi
17 Ekim 2019
Göç’erken Söyleşileri – 1 “İnsani Çalışmalar ve Alanın Temel Aktörleri” MSYD Merkez Ofisinde Gerçekleşti
25 Ekim 2019
Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) olarak, insani ve doğal krizlerden direk veya dolaylı etkilenmiş, dezavantajlı kesimlerin temel hak, hukuk ve hizmetlere erişim sağlamaları ve göç edilen bölgelerde sosyal uyumlarına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Temel hizmetlere erişim ve insan onuruna yaraşır bir hayat inşa etme noktasında en önemli yatırımın insana yapılacağı bilinciyle hareket ederek, Göç'erken Söyleşileriyle göç ve mülteci alanında faaliyet gösteren veyahut da alana ilgi duran kişileri ve kesimleri biraraya getirmeyi amaçlamaktayız. MSYD, hem kapasite geliştirme hem de bilgi ve deneyim paylaşımı kapsamında düzenli olarak, akademisyen, araştırmacı-yazar, gazeteci, toplum lideri, imam, ögrenci ve göç çalışmalarını bilfiil yürüten veya göç’e maruz kişilerin katılımıyla söyleşiler düzenlemektedir. Bu bağlamda "Göç’erken" kavramı, hem göçe ne kadar erken aşina olursak, göç edenlerin temel hizmetlerine erişimlerini sağlama konusundaki çalışmaların o kadar erken olacağı düşüncesini barındırmakta, hem de göç sohbetlerine hepimizin tanıklık etmesine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda "Göç'erken Söyleşileri", katılımcılarına ilk “merhaba”sını derken, insani alanda yer alan tüm aktörleri deneyim paylaşımı ekseninde birlik oluşturmaya yönelik bir perspektifle yola çıkıyor. Söyleşiler silsilesi daha sonra “Göç”erken Söyleşileri” kitabı halinde basılacak olup, bu minvalde alana ilişkin literatürün oluşmasına katkı sağlanması planlanmaktadır.