MSYD’den Uluslararası Göçmenler Günü’nde Anlamlı Ziyaret
19 Aralık 2017
İç Anadolu Bölgesi Durum Raporu (Nevşehir)
5 Ocak 2018

Bu durum değerlendirmesinin nihai amacı, Karadeniz bölgesindeki iki ilimizde (Trabzon ve Rize) mültecilerin genel yaşam standartları ve temel hizmetlere erişim seviyeleri konusunda net bir tablonun ortaya konulmasıdır. Bu rapor spesifik olarak, bölge-altı düzlemde farklılık gösterebilen yerel dinamiklere odaklanmakta, başta Suriyeliler olmak üzere mülteci nüfusu, temel hizmetlerine erişim açısından incelemektedir. Başka bir deyişle, temel hizmetlere erişim hususundaki ihtiyaçların ve mevcut problemlerin açığa çıkarılması üzerine odaklanılacaktır. Ayrıca, hizmetlere sınırlı erişim bağlamında doğrudan faydalanıcılarının önündeki engeller hakkında değerlendirmelerde de bulunulacaktır. Rapor, araştırma örneklemini oluşturan Trabzon ve Rize özelinde genel bir değerlendirme ile başlamaktadır. Çalışma, mültecilerin eğitim, sağlık, çalışma koşulları, farkındalık mevcut hizmet sağlayıcılar gibi çeşitli konulara dikkat çekmektedir.

Button