MSYD Çocuk İşçiliği Üzerine Farkındalık Oturumu Düzenledi

MSYD, MEB Onaylı Dil Kursları Düzenliyor
6 Haziran 2018
MSYD, Bayramda Kıyafet Yardımı Gerçekleştirdi
15 Haziran 2018

Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü (World Day Against Child Labour) kapsamında, Altındağ Toplum Merkezi farkındalık toplantısı gerçekleştirmiştir. 18 yaşından küçük her birey çocuktur ve sağlıklı zihinsel ve fiziksel gelişimleri için uygun şartlarda yetişmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir. Toplantıda, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü’nün de altını çizdiği gibi çocuk işçiliğini kapsayan temel parametreler üzerinde durulmuştur. Buna göre; çocuk işçiliği şunları kapsar; çocuklar için zihinsel, fiziksel, toplumsal ya da ahlaki açılardan tehlikeli ve zararlı işler okula düzenli devam etmelerini engelleyerek eğitimlerini; okullarından erken ayrılmalarına yol açacak ve çocukları okullarıyla aşırı uzun süren ve ağır işleri beraber yürütmek zorunda bırakan işlerdir. Bu noktadan hareketle, Türkiye’deki mevcut çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatında yer alan yasal sorumluluklar kapsamında,  çocuk ve genç işçi kavramları üzerinde durulmuştur. Türkiye’deki yasal mevzuata göre 15 yaşını doldurmuş olan bireylerin, yasada belirli ağır iş kolları dışında olmak ve okula devam etmesini engellemeyecek şartlar dahilinde sosyal güvence altında çalışabileceği belirtilmiştir. Ancak gerekli yasal düzenleme ve uygulamalara rağmen, Çocuk İşçiliği hem yerel toplum hem de mülteci gruplar için önemli bir sorun olarak hala varlığını sürdürmektedir