MSYD, Samsun Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Çalıştay’ına Katıldı

MSYD-ASRA Elazığ’da Deprem Koordinasyon Toplantısına Katıldı
28 Ocak 2020
Hayata Nefes
14 Şubat 2020
Mülteci ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından Sosyal Uyum Buluşmaları kapsamında Samsun Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Çalıştay’ına katılım göstermiştir. Çalıştaya Karadeniz bölgesinde yer alan üniversitelerden akademisyenler ve uluslararası öğrencilerin katılımının yanı sıra, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, GİGM Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok ve GİGM Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat’ın açılış konuşmaları ve moderatörlükleri gerçekleştirilmiştir. Çalıştay süresince, Akademisyenlerle Göç ve Uyum Konuşuyoruz adlı oturumlarda, uyum süreçlerine yönelik bulgular ve sosyal uyum alanındaki çalışmalar tartışılmıştır. Ayrıca, yine bu oturumun devamında Türkiye’de sosyal uyum, uygulamalar ve gözlemler paylaşılmıştır. Son olarak, toplumsal uyum sürecinde uygulanacak ulusal ve yerel politikalara ilişkin görüşlerin paylaşılması ile çalıştay sona ermiştir. Konferansa MSYD adına Ömer Çağrı Tecer katılım göstermiştir.