Mülteciler: Entegrasyon, Uyum, Dayanışma, Ev Sahipliği ya da Ne? Türkiye ve Almanya’da Felsefeler, Politikalar ve Uygulamalar

QR
3 Kasım 2021
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU
2 Aralık 2021

Alman ve Türk akademisyen ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlayan konferans, farklılıkların yönetiminde aralarında çeşitli aktörlerin ve özellikle belediyelerin aralarında deneyim paylaşımına bir zemin oluşturmayı hedeflemiştir. Konferans akademik bir platform olmakla beraber ulusal ve yerel düzeyde politika yapıcılar ve uygulayıcılar ile bilimsel çalışmalar arasında bir iletişim kanalı açmayı da hedeflemiştir. IMIS, GPM ve GIZ işbirliğinde ve FFTV (Zorunlu Göç ve Mülteci Çalışmaları: Ağ Oluşturma ve Bilgi Transferi) ve TurkMiS (Türkiye Göç Çalışmaları Ağı) desteği ile gerçekleştirilen konferansa, Derneğimizi temsilen Dernek Başkanı Dr. Erdem Ayçiçek, "Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimine İlişkin Panoramik Değerlendirme: Sahada Karşılaşılan Engeller & Merkezî Düzeyde Öngörülen Fırsatlar" başlıklı sunumu ile katılım göstermiştir.