Mültecileri Adalete Erişim Sempozyumu Ankara’da Gerçekleşti

MSYD Türkmeneli Kültür Merkezi’ni Ziyaret Etti
12 Aralık 2017
MSYD’den Uluslararası Göçmenler Günü’nde Anlamlı Ziyaret
19 Aralık 2017

7-8 Aralık 2017 tarihinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve T.C. Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi tarafından düzenlenen “Mültecilerin Adalete Erişimi” adlı uluslararası sempozyum gerçekleştirilmiş ve MSYD’de aktif katılım gerçekleştirmiştir. Sempozyumda, geri göndermeme yasağı ve Türkiye’de mültecilerin mevcut statüleri ve bunlardan kaynaklanan hakları konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, geri göndermeme yasağı konusunda ulusal ve uluslararası mevzuat üzerinden kapsamlı değerlendirmeler ve içtihatlardan yorumlarda bulunulmuştur. Bu kapsamda, toplantıya katılan ulusal/uluslararası STK, Baro avukatları ve Anayasa Mahkemesi Temsilcileri mültecilerin adalete erişim konusunda yaşadıkları
sıkıntılar ve engeller konusuna dikkat çekmiş ve çözüm önerilerinde bulunmuşlardır.