Mülteciler: Entegrasyon, Uyum, Dayanışma, Ev Sahipliği ya da Ne? Türkiye ve Almanya’da Felsefeler, Politikalar ve Uygulamalar
29 Kasım 2021
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU
4 Nisan 2022

2 Aralık 2021
MÜLTECİLER VE SIĞINMACILARLA YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU’NUN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
No: 74
*
Dernek Yönetim Kurulumuzun 2 Aralık 2021 tarih ve 2021/47 sayılı oturumunda almış olduğu karar uyarınca Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızın, 20 Aralık 2021 tarihli Pazartesi günü saat: 15.00’da Dernek merkezi yerleşim yeri olan, Yenidoğan Mahallesi, 238. Sokak, No. 5/4, Zeytinburnu/İstanbul açık adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere düzenlenecektir.

İlk toplantı için belirtilen yer ve saatte yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı nisap aranmaksızın 4 Ocak 2022 tarihli Salı günü, yine aynı gündem maddeleri ile, yine aynı yer ve saatte düzenlenecektir.

Sayın üyelerimizin 20 Aralık 2021 tarihli Pazartesi günü Dernek Merkezimizde iştirak etmelerini bekler, saygılar sunarız.

Gündem Maddeleri
1- Açılış ve Yoklama,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
3- Divan Heyetinin seçimi,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
5- Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası,
6- Üçüncü taraf denetleyiciler tarafından hazırlanan Denetim Kurulu raporlarının okunması ve ibrası,
7- Dernek (Yönetim ve Denetim Kurulu) organlarına asil ve yedek üyeliklerinin seçimi,
8- 5253 Numaralı Dernekler Kanunu’ndaki, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili Vergi Kanunları’ndaki güncel değişikliklere göre mevcut tüzüğün incelenmesi, ilgili maddelerde değişikliklerin düzenlenmesi ve nihaî tüzüğün onaylanması,
9- Dernek kurumsal bünyesinde Acil Müdahale Saha Ekiplerinin ve iktisadî işletmelerinin kurulmasına yönelik önerinin görüşülmesi,
10- Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Yönetim ve Denetim Kurulu’ndaki diğer üyelerin ücret, prim ve sair haklarının karara bağlanması,
11- Dilek ve temenniler,
12- Kapanış.