OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU
2 Aralık 2021
MSYD ve Karabük Üniversitesi Arasında Protokol
16 Mayıs 2022

4 Nisan 2022
MÜLTECİLER VE SIĞINMACILARLA YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU’NUN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
No: 09
*
Dernek Yönetim Kurulumuzun 4 Nisan 2022 tarih ve 2022/10 sayılı oturumunda almış olduğu karar uyarınca Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız, 22 Nisan 2022 tarihli Cuma günü saat: 15.00’da Dernek merkezi yerleşim yeri olan, Yenidoğan Mahallesi, 238. Sokak, No. 5/4, Zeytinburnu/İstanbul açık adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere düzenlenecektir.
İlk toplantı için belirtilen yer ve saatte yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı nisap aranmaksızın 9 Mayıs 2022 tarihli Pazartesi günü, yine aynı gündem maddeleri ile, yine aynı yer ve saatte düzenlenecektir.
Sayın üyelerimizin 22 Nisan 2022 tarihli Cuma günü Dernek Merkezimizde Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza iştirak etmelerini bekler, saygılar sunarız.
Gündem Maddeleri
1- Açılış ve Yoklama,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
3- Divan Heyetinin seçimi,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
5- Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası,
6- Üçüncü taraf denetleyiciler tarafından hazırlanan Denetim Kurulu raporlarının okunması ve ibrası,
7- Dernek (Yönetim ve Denetim Kurulu) organlarına asil ve yedek üyeliklerinin seçimi,
8- Dernek açık isminin ve kısaltmasının değiştirilmesi,
9- Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Yönetim ve Denetim Kurulu’ndaki diğer üyelerin ücret, prim ve sair haklarının karara bağlanması,
10- Dilek ve temenniler,
11- Kapanış.