KBÜ ve MSYD Mesleki Eğitimleri Tamamlandı
29 Ağustos 2022
MSYD Mesleki Eğitimleri Tamamlandı
26 Eylül 2022

26 Eylül 2022
MÜLTECİLER VE SIĞINMACILARLA YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU’NUN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
No: 46
*
Dernek Yönetim Kurulumuzun 26 Eylül 2022 tarih ve 2022/46 sayılı oturumunda almış olduğu karar uyarınca Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız, 20 Ekim 2022 tarihli Perşembe günü saat: 10.00’da Dernek merkezi yerleşim yerinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere düzenlenecektir.

İlk toplantı için belirtilen yer ve saatte yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı nisap aranmaksızın 2 Kasım 2022 tarihli Çarşamba günü, yine aynı gündem maddeleri ile, yine aynı yer ve saatte düzenlenecektir.

Sayın üyelerimizin 20 Ekim 2022 tarihli Perşembe günü Dernek Merkezimizde Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza iştirak etmelerini bekler, saygılar sunarız.

Gündem Maddeleri
1- Açılış ve Yoklama,
2- Divan Seçimi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
4- Dernek Organ Seçimleri,

5- Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Yönetim ve Denetim Kurulu’ndaki diğer üyelerin ücret, prim ve sair haklarının karara bağlanması,
6- Dilek ve temenniler,

7- Dernek isim ve kısaltmasının değiştirilmesi,

8- Kapanış.