March Weekly Newsletter-3
7 Eylül 2021
QR
3 Kasım 2021

MÜLTECİLER VE SIĞINMACILARLA YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE DESTEKLEME DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU’NUN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Dernek Yönetim Kurulumuzun 15 Eylül 2021 tarih ve 2021/19 sayılı oturumunda almış olduğu karar uyarınca Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızın, 6 Ekim 2021 tarihli Çarşamba günü saat: 15.00’da Dernek merkezi yerleşim yeri olan, Kirazlı Mahallesi, 1175. Sokak, No. 19-23A, Bağcılar/İstanbul açık adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere düzenlenecektir.

 

İlk toplantı için belirtilen yer ve saatte yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı nisap aranmaksızın 14 Ekim 2021 tarihli Perşembe günü, yine aynı gündem maddeleri ile, yine aynı yer ve saatte düzenlenecektir.

 

Sayın üyelerimizin 6 Ekim 2021 tarihli Çarşamba günü Dernek Merkezimizde iştirak etmelerini bekler, saygılar sunarız.

 

Gündem Maddeleri

1- Açılış ve Yoklama,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

3- Divan Heyetinin seçimi,

4- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve ibrası,

5- Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası,

6- Üçüncü taraf denetleyiciler tarafından hazırlanan Denetim Kurulu raporlarının okunması ve ibrası,

7- Dernek (Yönetim ve Denetim Kurulu) organlarına asil ve yedek üyeliklerinin seçimi,

8- 5253 Numaralı Dernekler Kanunu’ndaki, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili Vergi Kanunları’ndaki güncel değişikliklere göre mevcut tüzüğün incelenmesi, ilgili maddelerde değişikliklerin düzenlenmesi ve nihaî tüzüğün onaylanması,

9- Dernek kurumsal bünyesinde Acil Müdahale Saha Ekiplerinin ve iktisadî işletmelerinin kurulmasına yönelik önerinin görüşülmesi,

10- Yönetim Kurulu Başkanı’nın ücret, prim ve sair haklarının karara bağlanması,

11- Dilek ve temenniler,

12- Kapanış.