Ankara’nın Hizmet Ağı Yetersiz Olabilen İlçelerinde Yaşayan Mültecilerin Çok Katmanlı Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Koruma/Himaye Hizmetleri ile Haklarının Korunması ve Dirençlerinin Güçlendirilmesi Projesi

İstanbul’daki Mültecilerin Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Projesi
11 Şubat 2020
Mihriban RANDA
21 Ağustos 2019
Ankara’nın Hizmet Ağı Yetersiz Olabilen İlçelerinde Yaşayan Mültecilerin Çok Katmanlı Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Koruma/Himaye Hizmetleri ile Haklarının Korunması ve Dirençlerinin Güçlendirilmesi Projesi

PROJE

Ankara'nın Hizmet Ağı Yetersiz Olabilen İlçelerinde Yaşayan Mültecilerin Çok Katmanlı Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Koruma/Himaye Hizmetleri ile Haklarının Korunması ve Dirençlerinin Güçlendirilmesi

Ankara’nın Hizmet Ağı Yetersiz Olabilen İlçelerinde Yaşayan Mültecilerin Çok Katmanlı Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Koruma/Himaye Hizmetleri ile Haklarının Korunması ve Dirençlerinin Güçlendirilmesi Projesi

PROJE SÜRESİ

1 Eylül 2019 - 31 Ağustos 2020

Ankara’nın Hizmet Ağı Yetersiz Olabilen İlçelerinde Yaşayan Mültecilerin Çok Katmanlı Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Koruma/Himaye Hizmetleri ile Haklarının Korunması ve Dirençlerinin Güçlendirilmesi Projesi

PROJENİN KAPSADIĞI ŞEHİRLER

Ankara (Altındağ, Mamak)

PROJE ADIEntegre Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Koruma Yaklaşımları İle Türkiye'deki Hassas Mülteci Grupların Dirençliliklerinin Arttırılması
PROJE ARALIĞI01 Ekim 2018 – 31 Ağustos 2019
KAPSADIĞI ŞEHİRLERAnkara (Altındağ, Mamak)
PARTNER ORGAZİNASYONInternational Medical Corps (IMC)
DONÖRBPRM
SEKTÖRLERSağlık, Koruma & Himaye
HEDEFLER
1)Özel İhtiyaç Fonu aracılığıyla temel sağlık hizmetlerinin maliyetlerini karşılamak suretiyle kırılgan durumda bulunan mültecilerin sağlık durumunu iyileştirmek
2)Savunmasız durumdaki mağdur mülteciler için koruyucu bir ortam sağlamak ve MHPSS hizmetlerine erişimi önleyici tedbirlerle geliştirmek
3)Hassasiyet durumu yüksek durumdaki mültecilerin koruma/himaye kapsamına giren ihtiyaçlarına gidermek
Ankara’nın Hizmet Ağı Yetersiz Olabilen İlçelerinde Yaşayan Mültecilerin Çok Katmanlı Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Koruma/Himaye Hizmetleri ile Haklarının Korunması ve Dirençlerinin Güçlendirilmesi Projesi

PROJE PARTNERİ

INTERNATIONAL MEDICAL CORP

Ankara’nın Hizmet Ağı Yetersiz Olabilen İlçelerinde Yaşayan Mültecilerin Çok Katmanlı Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Koruma/Himaye Hizmetleri ile Haklarının Korunması ve Dirençlerinin Güçlendirilmesi Projesi

PROJE DONÖRÜ

BUREAU OF POPULATION REFUGEES AND MIGRATION