Entegre Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Koruma Yaklaşımları İle Türkiye’deki Hassas Mülteci Grupların Dirençliliklerinin Arttırılması

Entegre Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Koruma Yaklaşımları İle Türkiye’deki Hassas Mülteci Grupların Dirençliliklerinin Arttırılması
24 Haziran 2019
Türkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi
14 Haziran 2019
Entegre Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Koruma Yaklaşımları İle Türkiye’deki Hassas Mülteci Grupların Dirençliliklerinin Arttırılması

PROJE

Entegre Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Koruma Yaklaşımları İle Türkiye'deki Hassas Mülteci Grupların Dirençliliklerinin Arttırılması

Entegre Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Koruma Yaklaşımları İle Türkiye’deki Hassas Mülteci Grupların Dirençliliklerinin Arttırılması

PROJE SÜRESİ

1 Ocak 2018 - 31 Ağustos 2019

Entegre Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Koruma Yaklaşımları İle Türkiye’deki Hassas Mülteci Grupların Dirençliliklerinin Arttırılması

PROJENİN KAPSADIĞI ŞEHİRLER

Ankara (Altındağ, Mamak)

PROJE ADIEntegre Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Koruma Yaklaşımları İle Türkiye'deki Hassas Mülteci Grupların Dirençliliklerinin Arttırılması
PROJE ARALIĞI01 Ekim 2018 – 31 Ağustos 2019
KAPSADIĞI ŞEHİRLERAnkara (Altındağ, Mamak)
PARTNER ORGAZİNASYONInternational Medical Corps (IMC)
DONÖRBPRM
SEKTÖRLERSağlık, Koruma & Himaye ve MSPSD
HEDEFLER
1)HSNF: Temel sağlık hizmetlerinin sağlık maliyetini karşılamak için özel bir ihtiyaç fonu sağlayarak hassasiyeti yüksek olan mültecilerin sağlık durumunun iyileştirilmesi
2)Hassasiyeti yüksek olan mültecilerin koruyucu ortamı ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek hizmetlerine erişimi önleyici tedbirlerle iyileştirilmesi
3)Hassasiyeti yüksek olan mültecilerin koruma ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verilmesi
ANA AKTİVİTELER1)Türkiye'de geçici koruma sağlık sigortası kapsamına girmeyen şartlarla teşhis edilen mültecilere finansal destek sağlamaktadır
ANA AKTİVİTELER2)Önleyici Faaliyetler
a) Genel koruma ile ilgili konularda Gençler, Kadınlar ve Erkekler için Farkındalık Oturumları
b) Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet odaklı konularda Gençler, Kadınlar ve Erkekler için Farkındalık Oturumları
c) Psiko-Eğitim Grup Faaliyetleri
d) Yaşam Becerileri Geliştirme Olanakları Grup Faaliyetleri
e) Toplumu bilinçlendirme grup etkinlikleri
ANA AKTİVİTELER3)Cevap Veren Faaliyetler
a)Türkiye genelinde hizmet veren Bilgi ve Yönlendirme Çağrı Merkezi Sistemi
b)Çocuklar için yapılandırılmış Psikososyal Destek Aktiviteleri
c)Psikologlar tarafından verilen bireysel danışmanlık hizmeti
d)Vaka yönetimi hizmetlerinin sağlanması
e)Risk altındaki kadın ve kız çocuklarına toplumsal cinsiyete dayalı şiddet odaklı destek sağlanması
Entegre Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Koruma Yaklaşımları İle Türkiye’deki Hassas Mülteci Grupların Dirençliliklerinin Arttırılması

PROJE PARTNERİ

INTERNATIONAL MEDICAL CORP

Entegre Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek ve Koruma Yaklaşımları İle Türkiye’deki Hassas Mülteci Grupların Dirençliliklerinin Arttırılması

PROJE DONÖRÜ

BUREAU OF POPULATION REFUGEES AND MIGRATION