İstanbul’daki Mültecilerin Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Projesi

Türkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi
12 Şubat 2020
Ankara’nın Hizmet Ağı Yetersiz Olabilen İlçelerinde Yaşayan Mültecilerin Çok Katmanlı Sağlık, Ruh Sağlığı ve Psiko-sosyal Destek ve Koruma/Himaye Hizmetleri ile Haklarının Korunması ve Dirençlerinin Güçlendirilmesi Projesi
20 Eylül 2019
İstanbul’daki Mültecilerin Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Projesi

PROJE

İstanbul'daki Mültecilerin Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Projesi

İstanbul’daki Mültecilerin Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Projesi

PROJE ARALIĞI

1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020

PROJENİN KAPSADIĞI ŞEHİRLER

İstanbul

PROJE ADITürkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi
PROJE ARALIĞI1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020
KAPSADIĞI ŞEHİRLERİstanbul
PARTNER ORGANİZASYONRelief International (RI)
DONÖRBPRM
SEKTÖRLERSağlık ve Koruma/Himaye
ALT SEKTÖRLER:Toplum Sağlığı ve Koruma/Himaye
HEDEFLER1) Toplum sağlığı konularında eğitimler ve ihtiyaç odaklı yönlendirme çalışmaları gerçekleştirmek üzere hanelere ve kişilere yönelik hassasiyet kriterlerine göre tarama çalışmaları düzenlemek.
2) Farkındalık artırmaya ve davranış değişikliğine yönelik aktiviteler dolayımıyla toplum sağlığını güçlendirmek.
3) Uluslararası kabul görmüş insanî ilkeler ve toplum sağlığı hususlarında kapasite geliştirme eğitimleri düzenlemek.
İstanbul’daki Mültecilerin Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Projesi

PROJE PARTNERİ

Relief International

İstanbul’daki Mültecilerin Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Projesi

PROJE DONÖRÜ

BUREAU OF POPULATION REFUGEES AND MIGRATION