Türkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi

Türkiye’deki Sığınmacılara ve Mültecilere Yönelik Nakdî Sosyal Destek Çalışması
6 Temmuz 2020
İstanbul’daki Mültecilerin Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Projesi
11 Şubat 2020
Türkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi

PROJE

Türkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi

Türkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi

PROJE ARALIĞI

1 Şubat 2020 - 28 Aralık 2021

PROJENİN KAPSADIĞI ŞEHİRLER

HATAY

PROJE ADITürkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi
PROJE ARALIĞI1 Şubat, 2020 - 31 Aralık, 2020
KAPSADIĞI ŞEHİRLERHatay (Antakya)
PARTNER ORGANİZASYONInternational Medical Corps (IMC)
DONÖRECHO Türkiye
SEKTÖRLERSağlık ve Koruma Himaye
ALT SEKTÖRLER:Physical-Rehabilitation and MHPSS
HEDEFLER1) Mersin ve Hatay’da yaşayan mültecilerin rehabilitasyon hizmetlerine erişimlerini sağlamak ve geliştirmek.
2) Mültecilere bütünleşik Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek hizmetleri sağlamak
3) İnsani Alan Prensipleri, Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek, Fizik Rehabilitasyon vd. Konularda diğer paydaşlara ve hizmet sağlayıcılarına kapasite geliştirme eğitimleri sağlamak
Türkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi

PROJE PARTNERİ

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS

Türkiye’deki Mültecilerin Fiziksel ve Ruh Sağlığı Durumlarının İyileştirilmesi

PROJE DONÖRÜ

EUROPEAN CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS