Zorunlu Göç & İnsani Yardım Programları Adlı Sertifikalı Eğitim Programı

Şırnak Cizre Tepeönü Köy Okuna 150 Öğrenciye Kırtasiye Malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.
12 Ekim 2022
MSYD Arama-Kurtarma Ekibi Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde
6 Şubat 2023

Göç kavramsal olarak kişinin fiziki/mekânsal yer değiştirmesini tanımlamak için kullanılmakla birlikte, nedenleri ve koşulları kendi içinde sosyolojik, ekonomik, turistik, güvenlik, hukuki vb neden-sonuç ilişkisi ile analiz edilmektedir. Günümüzde göç çalışmalarında belirgin bir şekilde öne çıkan zorunlu göç olgusu 1948 BM İnsan Hakları Sözleşmesi, 1951 Cenevre Sözleşmesi gibi yasal düzenlemeler ile diğer göç türlerinden ayrıştırılmıştır.

Zorunlu Göç Çalışmaları, sosyal bilimlerin diğer disiplinleri ile karşılaştırıldığında görece genç bir disiplin olmasına rağmen, insanlık tarihi zorunlu göçlerin yol açtığı birçok trajedi ve değişimlerine tanıklık etmiştir.

Bu kapsamda LSYD, DAKAV ve Zorunlu Göç Çalışmaları Merkezi olarak Zorunlu Göç ve Çalışma alanlarına ilgi duyan, alanda çalışmalarda bulunmak isteyen bireylere yönelik “Zorunlu Göç ve İnsani Yardım Programları” adı altında sertifikalı bir eğitim programı önermekteyiz. Programı tamamlayan katılımcıların aşağıdaki konularda yetkinlik elde etmesi amaçlanmaktadır.

İnsani Çalışmaların Temel İlkeleri ve Prensipleri, Göçmenlerin Statüleri, İnsani Alanda Çalışan STK’larda Temel Kılavuzlar: Program, Finans, Lojistik, Gözlem ve Değerlendirme, Uluslararası ve Ulusal Vaka Yönetimi Modelleri, Göç Alanındaki Temel Belirleyici Aktörler Program mezunlarının Kamu kurumları (Bakanlıklar, TIKA, AFAD, Göç Başkanlığı vb ), Uluslararası kurumlar ( BM Kuruluşları, ECHO, ECHO), Diplomatik Misyonlar, Ulusal ve Uluslararası STK’lar da iş bulma kolaylığı elde etmesi hedeflenmektedir.

Program Detayları: